Для процесу управління господарською діяльністю підприємства необхідне отримання керівником правдивої інформації, яка потрібна для прийняття управлінських рішень. Формування і надання такого інформаційного забезпечення є головним завданням обліку, аналізу і аудиту. Їх виникнення і розвиток безпосередньо зумовлений потребами керівництва.

На певному етапі розвитку суспільства типові облік, аналіз і аудит не задовольняють більш ускладнені потреби управління підприємством. В результаті виник такий вид обліку, який представляє сукупність рахівництва, калькулювання, аналізу господарської діяльності, складання планів, кореляційно-регресійних та інших методів. Тут керівник є сучасним менеджером, тому що повинен вміти використовувати облікові дані для планування і контролю за діяльністю підприємства, інтерпретувати інформацію в залежності від характеру та сутності управлінських рішень, які приймаються на її основі.

Товарні запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства.

Товарні запаси представляють собою куплені господарським суб’єктом ресурси, які необхідні для наступного продажу іншим підприємствам і фізичним особам.

Поточним менеджмент товарних запасів складається з діяльності по контролю стану запасів товарів, встановлення і утримання нормального рівня  товарних запасів для підприємства. Основною ціллю обліку, аналізу і аудиту товарних запасів є забезпечення потреб підприємства в ритмічній реалізації товарів, зокрема в умовах зміни ринкової кон’юнктури (попиту і пропозиції), зведенням до мінімуму витрат з формування та зберігання товарних запасів, перешкоджання природним і технічним втратам товарних запасів.

Становлення та реалізація сучасних систем обліку, аналізу і аудиту запасів товарів підприємства торгівлі може бути встановлена на основі використання комп’ютерних технологій, технічних облікових систем товарів та автоматичне замовлення товарів у постачальників і підрядників.

У великих підприємствах торгівлі, де ведеться некомп’ютеризований бухгалтерський облік, аналіз і аудит за станом товарних запасів базується на інформації, яка отримується від матеріально-відповідальних осіб товарних секцій та складів.

Таким чином, науково обґрунтована система обліку, аналізу і аудиту товарних запасів є інформаційною основою для прийняття оптимальних управлінських рішень у процесі управління торговельним підприємством.