У цей не простий час, діяльність банків обережно відноситься до видів банківських послуг, а так само сферам їх розширення та споживання.

Більша кількість банків дуже обережно розширюють асортиментну політику і дуже уважно і вишукано пропонують клієнтам нові банківські продукти та послуги. Адже нові банківські продукти - це не тільки конкурентоспроможність банку, вистояти на плаву в сфері банківських послуг, а також нові клієнти і можливості, але й більшою мірою це і значні витрати. Як показує досвід банків, минулих періодів, не всі банківські продукти виходить рентабельно реалізувати. А з огляду на сучасну, кризову ситуацію в країні, коли банки на межі балансу прибутку - збитку, створювати нові банківські продукти дуже ризиковано.

Результати досліджень зарубіжних, а також вітчизняних вчених говорять про те, що дуже часто банки впроваджують більше коштів в нові продукти, ніж після отримують доходів з цих продуктів. З цим може бути пов'язано безліч факторів:

1. Недостатній аналіз на ринку збуту банківських послуг,

2. Погана клієнтоорієнтованість на даний вид продукту,

3. Погана реклама,

4. Велика комісія за використання продукту і т.д.

Тому прийнятним є впровадження в банківську практику процедури аналізу прибутковості клієнтської структури та асортиментного переліку. Провести даний аналіз банк може на основі знань асортименту банківських продуктів, собівартості кожного продукту, його рівня прибутковості, а також найменування продуктів, які споживає кожен клієнт. Виходячи з даного аналіу, створюються  передумови на обслуговування кожного клієнта індивідуально, тобто банк кожному клієнту підготує перелік необхідних продуктів, які будуть влаштовувати обидві сторони, на взаємовигідних умовах. Використання аналізу прибутковості дозволить реалізовувати стратегію найменших витрат, стратегію диференціації, що сприятиме підвищенню прибутковості, отримання банком конкурентних переваг.

 

Зробивши певний висновок, можна відзначити, що в умовах кризової ситуації, а також зниження рентабельності і прибутковості в банківській сфері, зростання конкурентної боротьби  за кожного клієнта, банк повинен розробляти і впроваджувати різні роботи, щоб зацікавити клієнта. Це може бути і зниження тарифів, на продукти, так само більш якісне обслуговування клієнта, зниження черзі на касах, але більшою мірою, розробка продуктів, які б повною мірою відображали інтереси як банків, так і клієнтів.

Додати статтю в каталог статей - безкоштовно....